e-portfolio support

Formulieren LOP 2016

Hier vind je informatie over formulieren en dossiers van het portfolio dat gebaseerd is op het Landelijke Opleidingsplan 2016 (LOP 2016) die voor verschillende rollen van belang zijn: voor aios, docent, opleider, etc.

Informatie en handleidingen voor het portfolio dat gebaseerd is op het LOP 2024 vind je hier.

Voor info over vrijstellingsformulieren: zie de pagina Vrijstellingen.

Handleidingen formulieren

Hieronder vind je per formulier een handleiding.

Welk formulier zit in welk dossier?

Wat zijn de instellingen van het formulier?

In de onderstaande pdf vind je de instellingen per formulier.

Wie vult welk formulier in?

Formulier door de aios ingevuld, feedback van anderen:

-360-graden feedback

Formulieren die gedeeltelijk door de aios worden ingevuld. De beoordelaar maakt het af en valideert:

-Audiovisuele opname
-Brief. Ontslag-, Consult- of Verwijsbrief
-Korte praktijkbeoordeling (KPB)
-Maatschappelijk handelen
-Presentaties en onderwijs
-Registratie medisch-technische verrichtingen

Formulieren die alleen door de beoordelaar worden ingevuld:

-Critically Appraised Topic (CAT)
-Dossier of behandelplan
-Educatieve beoordeling aios door (stage)opleider
-Selectieve beoordeling aios door (stage)opleider
-Selectieve beoordeling aios door docenten
-Supervisie
-Voortgangsbeslissing
-Wetenschappelijk onderzoek

360˚ feedback formulier

Het formulier 360˚ feedback werkt iets anders dan andere formulieren.

Je nodigt beoordelaars uit en vult zelf één exemplaar in.

Het formulier kan op verschillende manieren gesloten worden:

  • Door het invullen van een einddatum: als de datum is verstreken sluit Scorion het formulier in de nacht daarop automatisch (rond 05:00 uur).
  • Doordat alle feedbackgevers het formulier hebben ingevuld: Scorion sluit het formulier in de nacht daarop automatisch (rond 05:00 uur).
  • Handmatig (bijv. als voldoende formulieren retour zijn): als nog niet alle feedbackgevers klaar zijn én de einddatum nog niet is bereikt of niet ingevuld (of het sluiten gebeurt niet automatisch). Om dit te doen: selecteer het formulier en kies menu Bewerken > Sluiten.

Voorbeeld van het 360˚ feedback formulier:

Veel voorkomende vragen over formulieren

Geen inzage in half ingevuld formulier

Vanaf het moment dat het formulier naar de beoordelaar is gestuurd kan de aios het formulier niet meer inzien. Ook personen met inzage in het portfolio van de aios kunnen het formulier dan niet inzien. Pas als de beoordelaar het formulier heeft gevalideerd (d.w.z. het formulier de status Gesloten heeft) is het formulier, met de antwoorden daarin, weer te bekijken. Hiermee wordt voorkomen dat de aios inzage heeft in een half ingevuld formulier.

Ingevuld formulier/ingevulde antwoorden bekijken

Wanneer een formulier de status Gesloten heeft, kunnen de antwoorden bekeken worden. Niet eerder.

Foutmelding: "Generic Form communication error (0)"

Soms verschijnt in een formulier de foutmelding: “Generic Form communication error (0)”. Het is dan niet mogelijk om (verder) te werken in het formulier of het op te slaan. Meestal is dit te omzeilen door een andere browser te gebruiken (link uit mail kopiëren en in de andere browser plakken).