e-portfolio support

Hoofd opleiding

We leggen hier uit hoe je als hoofd met het e-portfolio werkt en tegen welke problemen je aan kunt lopen.

Inzage e-portfolio van de aios

Als hoofd van de opleiding hebt u toegang tot het e-portfolio van de aios. Je kunt alleen ingevoegde beoordelingdossiers zien, te weten: ‘Selectieve beoordelingen’ en ‘Selectieve toetsen’. Daarnaast kunt u ook de vrijstellings-dossiers inzien.

Handleiding

Om het e-portfolio van de aios in te zien in Scorion X is het mogelijk om met het account van de lokaal beheerder, het secretariaat of het hoofd door te loggen naar een aios. Hieronder vind je een korte handleiding.