e-portfolio support

Nieuwe gebruiker (aios)

Open onderstaande handleiding voor het toevoegen van aios aan het e-portfolio en het versturen van de inloggegevens:

Bulkimport

Mallen voor bulkimport (let op: per opleidingsinstituut verschillend).
Het csv bestand wordt toegevoegd aan de map downloaden op je pc/werkstation.

Instituutsmap voor aios maken

Veel voorkomende zaken rond accounts, mails, dossiers, etc:

Accountgegevens kunnen niet gewijzigd worden door de lokaal beheerder

De lokaal beheerder kan wel accounts aanmaken, maar niet iets aanpassen aan een account. Alleen de landelijk beheerder kan gegevens wijzigen van een bestaand account.

E-mailadres of wachtwoord wijzigen van een account

Log in als dat account. Ga naar menu Extra > Gegevens. Hier kunt u het e-mailadres te wijzigen.
Ga naar menu Extra > Wachtwoord om het wachtwoord te wijzigen.

Aanklikken van link 'wachtwoord vergeten' reset niet het wachtwoord

Sommige gebruikers denken dat als ze op de link ‘Wachtwoord vergeten’ klikken dat dan direct hun huidige wachtwoord wordt gereset/geblokkeerd. Dat is niet het geval. Pas als de gebruiker – in het venster waarin het wachtwoord wordt ingesteld – op Versturen klikt (en de invoer wordt geaccepteerd) wordt het huidige wachtwoord vervangen (door het nieuwe wachtwoord).

Demo-account leegmaken

Voorheen was het leegmaken van een demo-account niet mogelijk, maar inmiddels wel. Dus mocht het nodig zijn dat een demo-account wordt leeggemaakt, d.w.z. de ingevoegde dossiers worden weggegooid (inclusief alle inhoud), dan kan daartoe een verzoek worden gedaan bij de landelijk beheerder.

Mail om wachtwoord te wijzigen komt niet aan

Dat gebeurt helaas wel eens. Vraag de aios eerst of hij/zij ook in de spam-box heeft gekeken, want daar kan de mail ook in terecht zijn komen.
De beste manier om de aios snel verder te helpen is om de inloggegevens nogmaals te versturen: log in als lokaal beheerder > selecteer aios > klik op icoon ‘Inloggegevens’ op de knoppenbalk > OK.
Mocht deze mail ook niet aankomen (ook niet in de spam-box), meldt het dan aan landelijk applicatiebeheer.

Komt een uitnodigingsmail voor een beoordeling bij opleider of docent niet aan?

Het is bekend dat soms dergelijke mails niet aankomen, ondanks dat de aios alle opties heeft geprobeerd.
Als de aios of secretariaat contact met u opneemt dat een beoordelingsmail niet aankomt (na alle opties geprobeerd te hebben), dan geef aan landelijk applicatiebeheerder het volgende door:

  • Naam aios
  • Naam dossier
  • Naam formulier (complete naam)
  • E-mailadres van de opleider of docent

Landelijk applicatiebeheer stuurt dan een ‘gewone’ mail naar de opleider/docent, met daarin de link om het formulier te openen.

Verkeerde bestand(en) gekoppeld: wat te doen?

Het is mogelijk om door landelijk applicatiebeheer een bestand – dat gekoppeld is aan een formulier met voortgang Bezig of hoger – te laten ontkoppelen en/of een bestand te laten koppelen. Dit wordt alleen gedaan als het een ernstige fout betreft. In het verleden was het nodig om het hele formulier te laten verwijderen en daarna opnieuw te beginnen met een nieuw formulier; dat kan dus nu anders. Om een bestand te laten koppelen/ontkoppelen: zie verderop deze pagina bij Procedure om een formulier te heropenen/verwijderen of dossier te verwijderen.

Dossier weer openzetten

Heeft een aios per ongeluk toch een dossier gesloten, dan kan landelijk applicatiebeheer dit op verzoek van de lokaal beheerder weer openzetten.
Voor het verwijderen van een dossier, dient de Procedure om een formulier te heropenen/verwijderen of dossier te verwijderen gevolgd te worden.

Veel voorkomende zaken rond formulieren:

Welke formulieren zijn te verwijderen - info voor lokaal beheerder

In onderstaande PDF zie je welke formulieren verwijderd kunnen worden:
Formulieren—Verwijderen—-handleiding-beheerder-SOON

Formulieren en/of dossiers verwijderen

Hierboven staat de handleiding (voor de lokaal beheerder) van welke formulieren wel/niet te verwijderen zijn.
Voor het verwijderen van dossiers geldt: als ‘n formulier door de aios niet te verwijderen is, dan is het dossier waar het formulier in zit ook niet door de aios te verwijderen.

Procedure om een formulier te heropenen/verwijderen of dossier te verwijderen

Het kan voorkomen dat een gevalideerd formulier vanwege een ernstige fout heropend of verwijderd moet worden. Hiervoor is de volgende procedure vastgesteld:
Eenmalige actie
Bespreek met het management van je eigen opleiding welke persoon (autorisator) er toestemming/autorisatie mag geven voor heropening/verwijdering van formulieren.
Meld deze persoon aan bij landelijk applicatiebeheer.
Actie per formulier (terugkerend)
De autorisator checkt inhoudelijk of de fout dusdanig ernstig is dat het formulier heropend/verwijderd moet worden.
Indien ja: de autorisator stuurt een mail naar landelijk applicatiebeheer met het verzoek om een bepaald formulier te heropenen of te verwijderen.
-1 In deze mail moet staan dat het verzoek geautoriseerd is.
-1 Het is noodzakelijk dat in de mail ook staat:
mm-1 BIG-nr en naam van de aios.
mm-1 Volledige naam van het dossier waar het formulier in staat.
mm-1 Volledige naam van het formulier.
mm-1 Wat er met het formulier moet gebeuren: heropenen of verwijderen.
– Een pdf-afschrift van deze mail komt ook in de instituutsmap van de betreffende aios te staan.
– Als het verzoek het verwijderen van een dossier betreft, dan in de aanvraag, op de plaats van de volledige naam van het formulier, aangeven dat het verzoek het hele dossier betreft met alle formulieren die daarin staan.
Landelijk applicatiebeheer checkt of de autorisatie klopt en de aanvraag correct is
Indien ja: vervolgacties worden uitgevoerd
Indien nee: aanvraag wordt teruggemaild
N.B. Een eenmaal verwijderd formulier of dossier is niet meer terug te halen.

Print-versies van formulieren niet mogelijk

Soms wordt gevraagd naar printversies van de formulieren voor bijv. opleidingsdoeleinden. Dit is echter niet mogelijk: de digitale web-formulieren in het e-portfolio zijn niet geschikt om te printen. U zou eventueel van bepaalde delen van het formulier screenshots kunnen maken en deze in een Word-bestand plakken (en dit bestand printen).

Aios overplaatsen

Als een aios van het ene instituut verhuist naar het andere, dan moeten er aanpassingen gedaan worden in het e-portfolio.
De lokaal beheerder geeft aan de landelijk beheerder de volgende zaken door:
– Wie betreft het (naam en BIG-nr)
– Instituut oud en nieuw
– Wanneer verhuist de aios van opleiding (exacte datum hoeft niet; het gaat er meer om wanneer hij/zij overgeplaatst moet worden in het e-portfolio)

Het overplaatsen houdt in:
-De bestanden, die in de “Instituutsmap <oude instituut>” staan, worden verplaatst naar de gedeelde map “Archief <oude instituut>”.
-Het account wordt verwijderd uit de groep “AIOS <oude instituut>” en toegevoegd aan de groep “Oud-aios <oude instituut>” en “AIOS <nieuwe instituut>”.
-Daarnaast wordt het instituut waaraan het account is gekoppeld aangepast: <oude instituut> verwijderd en <nieuwe instituut> toegevoegd.
-De bestanden uit het “Archief <oude instituut>” worden gekopieerd en aan de “Instituutsmap <nieuwe instituut>” toegevoegd.

Vragen en contact

Voor vragen kun je contact opnemen met landelijk beheer bij Huisartsopleiding Nederland. Je kunt ook naar de supportpagina van Scorion, de leverancier van het e-portfolio voor aios. Daar vind je onder andere de release notes met de laatste wijzigingen en een uitgebreide handleiding voor beheerders. Deze kun je ook hier downloaden: