Feedback en toekomstGeef FEEDBACK op het e-portfolio!
Heb u ideeën wat we kunnen verbeteren aan het e-portfolio? Wat vindt u onhandig? Wat mist u?
Geef het door! Dan nemen we het mee in de plannen voor verdere ontwikkeling. Wel zijn we afhankelijk van de technische mogelijkheden, het budget, hoeveel vraag er naar is en of het past in de landelijke ontwikkeling, maar we zullen ons best doen. Laat het dus vooral weten!
Geef feedback op het e-portfolio


Zaken die in de PLANNING staan
Er wordt door leverancier Parantion in de toekomst nieuwe functionaliteit aan Scorion toegevoegd, waardoor een aantal zaken beter en/of makkelijker gemaakt kunnen worden:

Welke functionaliteit komt beschikbaar (in willekeurige volgorde):
  1. Workflow met meerdere (voorwaardelijke) stappen en/of personen.
  2. Portfolio of ander formulier kunnen inzien tijdens invullen van een formulier. [Docent/opleider] Dit betekent dat een docent/opleider in dezelfde browser zowel het portfolio open kan hebben (vanuit mail met deellink), als ook het formulier dat ingevuld wordt (vanuit mail met uitnodiging voor beoordeling). Het portfolio en het formulier worden op twee verschillende tabbladen geopend. Hierdoor is het niet meer nodig om twee verschillende browsers te gebruiken.
  3. Minder stappen en knoppen bij invoegen/verzenden formulieren. [Aios] Hierdoor wordt bijv. het uitnodigen van een beoordelaar duidelijker en makkelijker.
  4. Data uit vorig formulier kunnen inzien.
  5. Naam van formulier ook kunnen wijzigen als de status 'Gesloten' is. [Aios] Momenteel kan (als dat is ingesteld) de naam van een formulier alleen worden aangepast als de status van het formulier nog 'Open' is. Dit gaat straks ook voor de status 'Gesloten' gelden.
  6. De 'Mijn Documenten'-mappen aanpassen. [Aios] O.a. niet meer standaard mappen klaarzetten die (nog) niet gebruikt worden, zoals Mijn exports, Mijn imports en Mijn rapportages.
  7. Scorion Light-versie. [Aios] Rond september/oktober 2016 wordt door Parantion een Scorion Light-versie uitgebracht. Deze Light-versie wordt opgevraagd in/vanuit de app. Dit betekent dat u straks op smartphone en tablet een aantal veelvoorkomende handelingen kunt doen, zoals het uitnodigen van een beoordelaar. Bovendien zijn die handelingen makkelijker gemaakt.


Binnenkort te verwachten

Te verwachten op middellange termijn
  • Inrichten en handleiding schrijven voor lokale beheerders zodat deze zelf lokale data kunnen uitspoelen t.b.v. groepsoverzichten.

Te verwachten op lange termijn

Besloten is dat het komt, maar eerst is verder onderzoek nodig naar de beste procedure en/of technische oplossing
  • Het archiveren van de data van aiossen die stoppen met de opleiding of klaar zijn. Totdat dit geregeld is, wordt er sowieso niets verwijderd of aangepast en kan de aios nog in het e-portfolio inloggen.


Zie ook     Verslag werkconferentie en werkplan portfolio 2016-2017