Scorion onderhoud succesvol afgerond

De data in Scorion is van 28 december tot en met 6 januari gemigreerd (zie achtergrondinformatie). De migratie is succesvol afgerond. Dit betekent dat het Scorion e-portfolio weer beschikbaar is.

Je kunt inloggen via de link op de homepagina of via: https://sgbo.parantion.nl/portal/sgbo

Scorion onderhoud (migratie)

Vanaf 28 december wordt de huidige data in Scorion gemigreerd. Hierbij een overzicht van de meest relevante informatie, neem dit alsjeblieft goed door.

Wat betekent dit voor mij?
Om alle data over te zetten van de huidige naar de nieuwe database kun je Scorion van 28 december tot en met 6 januari niet gebruiken. Het is in die periode niet mogelijk om in te loggen, dossiers te bekijken en formulieren of in te vullen of te versturen.

Wat moet ik doen als ik al een uitnodiging heb verstuurd om een formulier in te vullen?
Het formulier waarvoor je een beoordelaar uitnodigt, is toegankelijk via een unieke link (te vinden in de mail die wordt verzonden bij het uitnodigen via Scorion). Je kunt het beste proberen om je beoordelaar te motiveren het al verstuurde formulier vóór 28 december in te vullen en te valideren, dan heb je er daarna geen omkijken meer naar.
Wanneer de beoordelaar voor 28 december het betreffende formulier nog niet heeft ingevuld en/of gevalideerd werkt de oude link niet meer. Om alsnog de beoordeling te verkrijgen, dien je het formulier middels een herinnering opnieuw naar de beoordelaar te sturen.

Hoe verstuur ik een herinnering?
Als een formulier (nog) niet is ingevuld, dien je jouw beoordelaar hieraan herinneren. Dat gaat als volgt:
 • Ga in Scorion naar het betreffend dossier
 • Aan de rechterkant zie je de kolom Herinnering staan
 • Klik in de kolom Herinnering op de knop Herinneringbij het betreffende formulier
 • Er verschijnt een pop-up, klik op de knop Ok en verzenden om de herinnering te versturen

Wat gebeurt er als ik na 6 januari een uitnodiging van een nieuw formulier of een herinnering van een eerder verstuurd formulier verstuur?
Alle nieuwe uitnodigingen en herinneringen die je na 6 januari verstuurt, linken naar de nieuwe database. Er zijn dus geen extra acties nodig.
Let op: Je dient na deze technische migratie je portfolio opnieuw te delen met je docent/(stage)opleider.

Even alles op een rijtje
 • Vóór 28 december: openstaande formulieren laten invullen en valideren
 • Van 28 december tot en met 6 januari Scorion niet te gebruiken
 • Na 6 januari: alléén de nieuwe linkjes zijn werkzaam, dus van openstaande beoordelingen een herinnering sturen.
 • Je dient na de migratie je portfolio opnieuw te delen met je docent/opleider.
 • Na 6 januari bevat elke nieuw verstuurde uitnodiging een linkje naar de nieuwe database. Hierdoor geen extra actie nodig.
Neem voor eventuele problemen contact op met team aios of team opleiders van het Radboudumc.

Inzage-link is te beveiligen met toegangscode

Release 3.76 is een paar dagen geleden in productie gegaan. Nieuw hierin is dat de aios de inzage-link waarmee iemand het portfolio van de aios in kan zien, kan beveiligen d.m.v. een toegangscode. Als de aios voor deze optie kiest, dan wordt de toegangscode óf door Scorion in een aparte mail verstuurd, óf de aios geeft de code zelf door via een ander medium (bijv. sms of persoonlijk).

Naam Methodeopdracht is veranderd in Moduleopdracht

De naam van het formulier Akkoord verslag ‐ Methodeopdracht [naam] is veranderd in Akkoord verslag ‐ Moduleopdracht [naam].
De formulieren die al zijn ingevoegd blijven de oude naam hebben (dit kan indien gewenst door de aios zelf worden aangepast).

Zie ook het nieuwsbericht van 7 juli jl. over de naam van dit formulier.

Update Scorion (3.68)

Release 3.68 van Scorion is vandaag in productie genomen. De belangrijkste wijzigingen zijn:

Sterkte wachtwoord
De sterkte van het wachtwoord is opgeschroefd. Veranderd is dat de minimale lengte nu 12 (i.p.v. 8) tekens is en het verplicht is om ook een leesteken te gebruiken.
Dit betekent dat een wachtwoord voortaan uit minimaal 12 tekens bestaat én een kleine letter, hoofdletter, cijfer en leesteken moet bevatten (van de leestekens zijn alleen ! # % + : = ? @ ~ & ( ) < > | toegestaan).
NB. deze verandering geldt alleen voor wachtwoorden die nieuw worden aangemaakt of worden gewijzigd. De bestaande wachtwoorden blijven geldig.

Ander type kalender
Het kiezen van een datum is makkelijker geworden. Je kunt in de nieuwe kalender het jaartal apart kiezen. Hierdoor hoeft er veel minder vaak geklikt te worden voor een datum ver in de toekomst of het verleden.

Opgelost: Formulier met ingevulde gegevens kan niet meer Geweigerd worden.
In de vorige versie zat een bug waardoor een formulier onbedoeld, door per ongeluk op de verkeerde link in de uitnodigingsmail te klikken, geweigerd kon worden en daarmee de gegevens die evt. al in het formulier waren opgeslagen verwijderd (en niet meer terug te halen). Dit is in deze update verholpen.

Naam Methodiekopdracht is veranderd in Methodeopdracht

De naam van het formulier Akkoord verslag ‐ Methodiekopdracht [naam] is veranderd in Akkoord verslag ‐ Methodeopdracht [naam].
De formulieren die al zijn ingevoegd blijven de oude naam hebben (dit kan indien gewenst door de aios zelf worden aangepast).

Let op: formulier met ingevulde gegevens kan toch Geweigerd worden

In de huidige release (3.66) kan een formulier met de voortgang Bezig toch alsnog Geweigerd worden door de beoordelaar. Dit is niet de bedoeling.

Hierdoor kan onbedoeld, door per ongeluk op de verkeerde link in de uitnodigingsmail te klikken, het formulier geweigerd worden en daarmee de gegevens die evt. al in het formulier waren opgeslagen verwijderd (en niet meer terug te halen).

De leverancier werkt aan een oplossing. Het is nog niet bekend hoe lang dit gaat duren.

Update: per 12-07-2017 opgelost

Supportsite: zoekfunctie toegevoegd en aios-pagina vernieuwd

Er is een zoekpagina aan de supportwebsite toegevoegd. Deze is te bereiken via het vergrootglas rechtsboven in de navigatiebalk. De zoekfunctie zoekt in alle pagina's van de supportsite.

De aios-pagina is vernieuwd. De informatie uit de handleiding is samengevoegd met de informatie die al op de aios-pagina stond en aangevuld.
Er staan nog een paar stukken uit de oude handleiding in (d.m.v. afbeeldingen met een paarse schaduw); deze oude info wordt de komende tijd bijgewerkt.

Naam formulieren 'Akkoord verslag - Reflectie' en 'Akkoord verslag - Jaargesprek' aan te passen

De naam van de formulieren 'Akkoord verslag - Reflectie' en en 'Akkoord verslag - Jaargesprek' zijn vanaf heden aanpasbaar.

Bijlagen te bekijken in formulier 'Gespreksnotities - afspraken'

Het is nu mogelijk om in het formulier 'Gespreksnotities - afspraken' aan te geven of er een bijlage aan zit gekoppeld en deze bijlage te bekijken.

Enkele wijzigingen

Vandaag zijn een aantal wijzigingen aan het e-portfolio doorgevoerd:

 • De aios kan nu zien wie er via een account inzage heeft in zijn/haar portfolio. Dit is te zien in het menu Extra > Zichtbaar.

 • De aios kan vanaf heden de activiteitenlog opvragen. Hierin staan activiteiten die met het account zijn uitgevoerd, zoals wanneer in-/uitgelogd, wanneer en welk formulier is toegevoegd, wanneer en welke beoordelaar is toegevoegd, etc. De informatie is soms wel cryptisch (codes i.p.v. namen) maar dat kan helaas niet anders. De activiteitenlog is te vinden in het menu Extra > Activiteitenlog.

 • Op de beoordelingsformulieren is een extra check aangezet om te controleren of er ook echt een beoordelaar aan gekoppeld is voordat de uitnodiging verstuurd wordt. Dit heeft een neveneffect op de formulieren die vooringevuld kunnen worden: hieraan moet nu éérst een beoordelaar worden toegevoegd voordat de aios met invullen kan beginnen. Dit betreft de formulieren Aanwezigheidsverklaring en beoordeling stage, Goedkeuring onderzoeksprotocol en KPB.

 • Het tabblad Koppelen heet nu Bijlagen. In het Wijzig-scherm heette dit tabblad, waar bestanden aan het formulier gekoppeld kunnen worden, eerst Koppelen. Dit is veranderd in Bijlagen. Deze term dekt beter de lading.

 • Het is voortaan mogelijk om een herinnering te sturen als een formulier wel al de voortgang Klaar heeft, maar nog niet de status Gesloten. Dit komt normaal gesproken niet voor, maar in sporadische gevallen wel. Als de beoordelaar de beoordelingslink niet meer heeft, kan de aios een herinnering sturen zodat de beoordelaar het formulier (weer) kan sluiten.

Update Scorion (3.64)

Release 3.64 van Scorion is vandaag in productie genomen De belangrijkste wijzigingen zijn:

Beoordelaar uitnodigen
 • Wanneer je een beoordelaar toevoegt uit de lijst 'Eerdere e-mailadressen' komt deze nu direct onderin te staan. Het nog op de knop 'Toevoegen' klikken is hiermee overbodig geworden.
 • Alléén als er aan een formulier een bijlage gekoppeld kan worden, wordt in het Wijzigen-scherm het tabblad Koppelen getoond. Tot nu toe werd dit tabblad altijd getoond; ook als er niets te koppelen viel.
 • In het Wijzigen-scherm is de term 'Status' vervangen door 'Voortgang'. Hiermee is deze naamgeving nu consequent doorgevoerd: de kolom in de lijst met formulieren heet ook 'Voortgang' ('Status' is een andere kolom).

Wo 1 mrt 18-20u: Scorion uit de lucht

Info van de leverancier:

Op woensdag 1 maart 2017 tussen 18.00 en 20.00 uur is Scorion uit de lucht i.v.m. met groot onderhoud.

Dit onderhoud is nodig omdat er een forse wijziging komt in de structuur en organisatie van de databases. Dit is nodig om Scorion op termijn (verwachting: eind 2017) sneller te maken. Om dit te bereiken gaan we over op ‘dedicated’ databases. Met dit onderhoud treffen we de eerste voorbereidingen.

De reden dat we woensdag tussen 18.00 en 20.00 uur kiezen voor dit onderhoud, is omdat dat relatief gezien de minst drukke tijd is dat mensen het portfolio bijwerken. Tijdens deze periode kan er niet worden ingelogd of iets worden opgeslagen. De gebruiker wordt doorverwezen naar de servicepagina, waar de reden van het onderhoud vermeldt staat.

Excuses voor het ongemak!

Update Scorion (3.62): naam van gesloten formulier is te veranderen

Release 3.62 van Scorion is vandaag in productie gegaan. De belangrijkste wijzigingen zijn:
 • Het is nu mogelijk om ook de naam van een formulier met de status Gesloten te veranderen. Dit was al mogelijk voor formulieren met de status Open.
 • De bug dat bij het aanvragen van een nieuw wachtwoord het e-mailadres, wat betreft hoofd- en kleine letters, exact moest worden ingevuld zoals het in Scorion stond is opgelost. Het veld E-mail is niet meer hoofdlettergevoelig.

Update Scorion (3.61): wachtwoord aanvragen/instellen

Release 3.61 van Scorion is inmiddels in productie gegaan. De belangrijkste wijzigingen zijn:
 • Bij het aanvragen van een nieuw wachtwoord werd voorheen alleen naar het e-mailadres gevraagd. Vanaf heden is het ook verplicht om de gebruikersnaam in te vullen. Daarnaast is een controlevraag toegevoegd om aanvragen van robots buiten de deur te houden.
 • Bij het instellen van een wachtwoord is de signalering verbeterd. De kleur van het veld blijft rood totdat er aan de minimale eisen voor het wachtwoord voldaan is. Het veld blijft ook rood als er een teken wordt gebruikt dat niet is toegestaan.

KPB voortaan deels door aios in te vullen

De aios kan de KPB nu eerst deels zelf invullen (en tussentijds opslaan) alvorens de uitnodiging naar de beoordelaar te sturen.

Uitnodigingsmail naar beoordelaar bevat voortaan ook naam formulier en dossier

In het onderwerp van de uitnodigingsmail voor een beoordeling staat voortaan ook de naam van het formulier en de dossiernaam.

Dit geldt voor uitnodigingen die vanaf vandaag worden verstuurd.
Het onderwerp van de herinneringsmails is ook aangepast.

Voorbeeld: in plaats van het onderwerp 'Uitnodiging Beoordeling Jan Jansen' heeft de mail die de beoordelaar ontvangt het onderwerp 'Uitnodiging Beoordeling KPB over Jan Jansen (uit dossier: Korte Praktijkbeoordelingen)'

Verslag werkconferentie en werkplan portfolio 2016-2017

In februari is een landelijke bijeenkomst geweest van de verschillende gebruikers van het e-portfolio. Van deze bijeenkomst zijn een verslag en een werkplan gemaakt. Het werkplan bevat de gewenste aanpassingen en verbeteringen.

Verslag en werkplan zijn inmiddels goedgekeurd door het hoofdenoverleg HN en het bestuur van SOON. De uitkomsten van de besluitvorming zijn in het verslag verwerkt.
Lees hier het verslag.

Op de pagina Toekomst staat een overzicht van de zaken die in de planning staan. Hierin zijn ook de aanpassingen uit het werkplan 2016-2017 verwerkt.

Nieuw formulier: Goedkeuring onderzoeksprotocol

Aan het portfolio-onderdeel Onderwijsactiviteiten is een nieuw formulier toegevoegd: Goedkeuring onderzoeksprotocol.

Het formulier wordt deels door de aios ingevuld (via menu Bewerken > Invullen) en hierna naar de beoordelaar gestuurd. De functie van de beoordelaar wordt in het formulier aangegeven: scriptiebegeleider of praktijkopleider. Het is mogelijk om een bijlage toe te voegen (niet verplicht) en de naam van het formulier aan te passen.

Naam formulier 'Aanwezigheidsverklaring' te wijzigen en apart toe te voegen

De naam van het formulier 'Aanwezigheidsverklaring en beoordeling stage' is vanaf nu te wijzigen.
Ook is het vanaf heden mogelijk om het formulier, na het invoegen van het portfolio-onderdeel, nog handmatig aan dit portfolio-onderdeel toe te voegen.

Uitgezet op startpagina: overzicht dossiers met percentage gesloten formulieren

Het bleek dat de grafiek op de startpagina regelmatig voor verwarring zorgde en niet informatief was. Op basis van deze gebruikersfeedback is daarom besloten om de grafiek uit te zetten. Dit in het kader van het zo overzichtelijk mogelijk houden van het e-portfolio en dus overbodige informatie niet te laten zien.

Nieuwe release Scorion (3.58): o.a. tussenniveau dossiers eruit gehaald

Vandaag is een nieuwe release van Scorion in productie genomen. De belangrijkste wijzigingen zijn:
 • Het tussenniveau in de dossiers is eruit gehaald. Dit betekent één plusje minder open klikken als u naar de formulieren gaat.
Schermafbeelding 2016-06-03 om 00.06.58
 • Het veld 'Opmerking' bij het aanmaken/versturen van een deellink (Externe toegang) is niet meer verplicht om in te vullen.

Logo SGBO in formulieren

Het logo in de formulieren is veranderd. Het Radboudumc-logo is vervangen door het SGBO-logo.
Deze aanpassing geldt voor alle formulieren in het portfolio, dus ook voor de formulieren die al gevalideerd zijn.

Formulier 'Aanwezigheidsverklaring': naam aangepast en opmerkingenveld toegevoegd

Het formulier 'Aanwezigheidsverklaring' heet voortaan 'Aanwezigheidsverklaring en beoordeling stage'.
Ook is een tekstvak aan dit formulier toegevoegd zodat de stageverlener, indien gewenst, opmerkingen kan plaatsen.

Leestekens in wachtwoord toegestaan

Sinds versie 3.56 van Scorion is het mogelijk om ook leestekens in het wachtwoord op te nemen. De volgende tekens zijn toegestaan: !#%+:=?@~&()<>|
 
Als u een wachtwoord aanmaakt wordt nu ook direct weergegeven (met kleur en percentage) hoe sterk het wachtwoord is wat u intypt. Dit is gedaan om u te stimuleren om een sterk wachtwoord te nemen; het gaat per slot van rekening om het beschermen van belangrijke documenten van uw opleiding.

Een wachtwoord voor Scorion moet nog steeds bestaan uit minimaal 8 tekens, waarvan 1 hoofdletter, 1 kleine letter en 1 cijfer. Daaraan is niets veranderd.

In KPB-formulier 'boven verwachting' vervangen door 'goed'

In het formulier KPB is bij de beoordeling van de tevredenheid met het waargenomen uitvoeringsniveau de laatste keuzeoptie aangepast. Dit was 'boven verwachting', daar is 'goed' van gemaakt.
Dit is gedaan voor de duidelijkheid; de term 'boven verwachting' kon op meerdere manieren uitgelegd worden.

Deze aanpassing geldt voor álle KPB-formulieren in het portfolio, dus ook de formulieren die al gevalideerd zijn.

Weergave op iPad weer correct; map 'Instructie' verwijderd

In iOS 9 was de weergave op de iPad sterk vergroot en niet uit te zoomen. Met de update van Scorion die afgelopen vrijdag in productie is gegaan, is dit verholpen.
Dit probleem speelde alleen bij gebruikers die met een account inloggen, zoals aiossen. Voor de beoordelaars werden de formulieren die beoordeeld moesten worden, wel correct op de iPad weergegeven.

Vandaag is de map 'Instructie' verwijderd. Deze was overbodig geworden omdat de handleidingen nu op deze supportsite staan. In Scorion is de link naar de supportsite te vinden in de Help (menu Extra > Help).

Nieuwe website voor support

Deze website is gemaakt om het gebruik van het e-portfolio voor de verschillende gebruikersgroepen beter te ondersteunen. Toegankelijk zonder inlog, dus makkelijk en snel te raadplegen.
De website bevat o.a. nieuws, handleidingen en tips & trucs. De komende tijd zal meer informatie worden toegevoegd.

Bestand te koppelen aan formulier 'Gespreksnotities'

Aan het formulier 'Gespreksnotities - afspraken' is de mogelijkheid toegevoegd om een bestand te koppelen.

Makkelijker herinnering naar beoordelaar sturen

Voorheen zat de mogelijkheid om de beoordelaar een herinnering te sturen alleen in het menu (Bestand > Verzenden > Herinnering). Vanaf heden staat hiervoor ook een knop op de knoppenbalk. Ook is er in de tabel een kolom bijgekomen, zodat er bij het formulier direct op dit icoon geklikt kan worden.