e-portfolio support

Verslag voortgangsgesprek

Het formulier ‘Verslag voortgangsgesprek’ wordt door de beoordelaar ingevuld.

Je kunt het formulier dus niet zelf invullen. Je maakt het verslag in een document op je eigen computer (bijv. een Word-document) en dit document koppel je vervolgens aan het formulier.
Voor deze werkwijze is gekozen omdat er geen landelijk format is voor het verslag voortgangsgesprek. Daarom is het formulier zo ontworpen dat er een eigen bestand aan gekoppeld dient te worden, waarbij je – indien beschikbaar – van het lokale format gebruik maakt.

Onderstaande knoppeninstructie laat zien hoe je een bestand aan een formulier koppelt.