Scorion onderhoud succesvol afgerond

De data in Scorion is van 2 tot en met 10 augustus gemigreerd (zie achtergrondinformatie). Enkele dagen geleden is de migratie succesvol afgerond. Dit betekent dat het Scorion e-portfolio weer beschikbaar is.

Je kunt inloggen in Scorion via de inlogbox op de homepagina of via de nieuwe link: https://so.parantion.nl.

Scorion onderhoud (migratie)

Vanaf 2 augustus wordt de huidige data in Scorion gemigreerd. Hierbij een overzicht van de meest relevante informatie, neem dit alsjeblieft goed door. 
 
Wat betekent dit voor mij? 
Om alle data over te zetten van de huidige naar de nieuwe database kun je Scorion van 2 tot 10 augustus niet gebruiken. Het is in die periode niet mogelijk om in te loggen, dossiers te bekijken en formulieren of in te vullen of te versturen. 
 
Wat moet ik doen als ik al een uitnodiging heb verstuurd om een formulier in te vullen? 
Het formulier waarvoor je een beoordelaar uitnodigt, is toegankelijk via een unieke link (te vinden in de mail die wordt verzonden bij het uitnodigen via Scorion). Je kunt het beste proberen om je beoordelaar te motiveren het al verstuurde formulier vóór 2 augustus in te vullen en te valideren, dan heb je er daarna geen omkijken meer naar.
 
Wanneer de beoordelaar voor 2 augustus het betreffende formulier nog niet heeft ingevuld en/of gevalideerd werkt de oude link niet meer. Om alsnog de beoordeling te verkrijgen, dien je het formulier middels een herinnering opnieuw naar de beoordelaar te sturen. 
 
Hoe verstuur ik een herinnering? 
Als een formulier (nog) niet is ingevuld, dien je jouw beoordelaar hieraan herinneren. Dat gaat als volgt: 
 1. Ga in Scorion naar het betreffend dossier 
 2. Aan de rechterkant zie je de kolom Herinnering staan 
 3. Klik in de kolom Herinnering op de knop  pastedGraphic bij het betreffende formulier 
 4. Er verschijnt een pop-up, klik op de knop Ok en verzenden om de herinnering te versturen 
 
Wat gebeurt er als ik vanaf 10 augustus een uitnodiging van een nieuw formulier of een herinnering van een eerder verstuurd formulier verstuur? 
Alle nieuwe uitnodigingen en herinneringen die je na 10 augustus verstuurt, linken naar de nieuwe database. Er zijn dus geen extra acties nodig. 
 
Let op: Je dient na deze technische migratie je portfolio opnieuw te delen met je docent/(stage)opleider.


Even alles op een rijtje 
 • Vóór 2 augustus: openstaande formulieren laten invullen en valideren
 • Van 2 tot 10 augustus Scorion niet te gebruiken 
 • Vanaf 10 augustus alléén de nieuwe linkjes zijn werkzaam, dus van openstaande beoordelingen een herinnering sturen.
 • Je dient na de migratie je portfolio opnieuw te delen met je docent/opleider.
 • Vanaf 10 augustus bevat elke nieuw verstuurde uitnodiging een linkje naar de nieuwe database. Hierdoor geen extra actie nodig.

Neem voor eventuele problemen contact op met de contactpersoon van jouw opleidingsinstituut.

Inzage-link is te beveiligen met toegangscode

Release 3.76 is een paar dagen geleden in productie gegaan. Nieuw hierin is dat de aios de inzage-link waarmee iemand het portfolio van de aios in kan zien, kan beveiligen d.m.v. een toegangscode. Als de aios voor deze optie kiest, dan wordt de toegangscode óf door Scorion in een aparte mail verstuurd, óf de aios geeft de code zelf door via een ander medium (bijv. sms of persoonlijk).

Privacyverklaring aan supportsite toegevoegd

Op de homepage van deze supportsite is de privacyverklaring toegevoegd. Hierin leest u welke (persoons-)gegevens in het e-portfolio worden verwerkt en met wie die (mogelijk) worden gedeeld.

Automatisch sluiten '360-graden feedback' werkt weer

Twee maanden lang gaf het problemen, maar inmiddels werkt het automatisch sluiten van het formulier '360-graden feedback' weer. Dat betekent dat als de einddatum is verstreken of als alle feedbackgevers klaar zijn, het formulier weer door Scorion zelf wordt gesloten.

Meer info over het sluiten van het formulier '360-graden feedback' is hier te lezen.

Update Scorion (3.68): wachtwoordsterkte

Release 3.68 van Scorion is vandaag in productie genomen. De belangrijkste wijzigingen zijn:

Sterkte wachtwoord
De sterkte van het wachtwoord is opgeschroefd. Veranderd is dat de minimale lengte nu 12 (i.p.v. 8) tekens is en het verplicht is om ook een leesteken te gebruiken.
Dit betekent dat een wachtwoord voortaan uit minimaal 12 tekens bestaat én een kleine letter, hoofdletter, cijfer en leesteken moet bevatten (van de leestekens zijn alleen ! # % + : = ? @ ~ & ( ) < > | toegestaan).
NB. deze verandering geldt alleen voor wachtwoorden die nieuw worden aangemaakt of worden gewijzigd. De bestaande wachtwoorden blijven geldig.

Ander type kalender
Het kiezen van een datum is makkelijker geworden. Je kunt in de nieuwe kalender het jaartal apart kiezen. Hierdoor hoeft er veel minder vaak geklikt te worden voor een datum ver in de toekomst of het verleden.

Opgelost: Formulier met ingevulde gegevens kan niet meer Geweigerd worden.
In de vorige versie zat een bug waardoor een formulier onbedoeld, door per ongeluk op de verkeerde link in de uitnodigingsmail te klikken, geweigerd kon worden en daarmee de gegevens die evt. al in het formulier waren opgeslagen verwijderd (en niet meer terug te halen). Dit is in deze update verholpen.

Let op: formulier met ingevulde gegevens kan toch Geweigerd worden

In de huidige release (3.66) kan een formulier met de voortgang Bezig toch alsnog Geweigerd worden door de beoordelaar. Dit is niet de bedoeling.

Hierdoor kan onbedoeld, door per ongeluk op de verkeerde link in de uitnodigingsmail te klikken, het formulier geweigerd worden en daarmee de gegevens die evt. al in het formulier waren opgeslagen verwijderd (en niet meer terug te halen).

De leverancier werkt aan een oplossing. Het is nog niet bekend hoe lang dit gaat duren.

Update: per 12-07-2017 opgelost

Formulier '360-graden feedback' wordt automatisch gesloten. Ook einddatum aangeven mogelijk.

Als alle feedbackgevers klaar zijn, dan sluit voortaan het formulier 360-graden feedback in de nacht erop automatisch (rond 05:00 uur). Het is hierdoor niet meer nodig dat de aios dit sluiten handmatig moet doen.

Nieuw is ook dat er aan het formulier 360-graden feedback door de aios een einddatum gegeven kan worden (in het Wijzigen-scherm). Ook hiervoor geldt: als deze einddatum is verstreken, dan sluit het formulier in de nacht erop automatisch (rond 05:00 uur).

Enkele wijzigingen

Vandaag zijn een aantal wijzigingen aan het e-portfolio doorgevoerd:

 • Bij het toevoegen van een beoordelaar aan het formulier Voortgangsbeslissing staan alleen nog de beoordelaar(s) van het eigen instituut in de lijst. De beoordelaars van andere instituten zijn niet meer zichtbaar. Hierdoor is het makkelijker geworden om de juiste beoordelaar te kiezen.

 • De aios kan nu zien wie er via een account inzage heeft in zijn/haar portfolio. Dit is te zien in het menu Extra > Zichtbaar.

 • De aios kan vanaf heden de activiteitenlog opvragen. Hierin staan activiteiten die met het account zijn uitgevoerd, zoals wanneer in-/uitgelogd, wanneer en welk formulier is toegevoegd, wanneer en welke beoordelaar is toegevoegd, etc. De informatie is soms wel cryptisch (codes i.p.v. namen) maar dat kan helaas niet anders. De activiteitenlog is te vinden in het menu Extra > Activiteitenlog.

 • Op de beoordelingsformulieren is een extra check aangezet om te controleren of er ook echt een beoordelaar aan gekoppeld is voordat de uitnodiging verstuurd wordt. Dit heeft een neveneffect op de formulieren die vooringevuld kunnen worden: hieraan moet nu éérst een beoordelaar worden toegevoegd voordat de aios met invullen kan beginnen.

 • Het tabblad Koppelen heet nu Bijlagen. In het Wijzig-scherm heette het tabblad waar bestanden aan het formulier gekoppeld kunnen worden, eerst Koppelen. Dit is veranderd in Bijlagen. Deze term dekt beter de lading.

 • Het is voortaan mogelijk om een herinnering te sturen als een formulier wel al de voortgang Klaar heeft, maar nog niet de status Gesloten. Dit komt normaal gesproken niet voor, maar in sporadische gevallen wel. Als de beoordelaar de beoordelingslink niet meer heeft, kan de aios een herinnering sturen zodat de beoordelaar het formulier (weer) kan sluiten.

Update Scorion (3.64)

Release 3.64 van Scorion is vandaag in productie genomen De belangrijkste wijzigingen zijn:

Beoordelaar uitnodigen
 • Wanneer je een beoordelaar toevoegt uit de lijst 'Eerdere e-mailadressen' komt deze nu direct onderin te staan. Het nog op de knop 'Toevoegen' klikken is hiermee overbodig geworden.
 • Alléén als er aan een formulier een bijlage gekoppeld kan worden, wordt in het Wijzigen-scherm het tabblad Koppelen getoond. Tot nu toe werd dit tabblad altijd getoond; ook als er niets te koppelen viel.
 • In het Wijzigen-scherm is de term 'Status' vervangen door 'Voortgang'. Hiermee is deze naamgeving nu consequent doorgevoerd: de kolom in de lijst met formulieren heet ook 'Voortgang' ('Status' is een andere kolom).

Wo 1 mrt 18-20u: Scorion uit de lucht

Info van de leverancier:

Op woensdag 1 maart 2017 tussen 18.00 en 20.00 uur is Scorion uit de lucht i.v.m. met groot onderhoud.

Dit onderhoud is nodig omdat er een forse wijziging komt in de structuur en organisatie van de databases. Dit is nodig om Scorion op termijn (verwachting: eind 2017) sneller te maken. Om dit te bereiken gaan we over op ‘dedicated’ databases. Met dit onderhoud treffen we de eerste voorbereidingen.

De reden dat we woensdag tussen 18.00 en 20.00 uur kiezen voor dit onderhoud, is omdat dat relatief gezien de minst drukke tijd is dat mensen het portfolio bijwerken. Tijdens deze periode kan er niet worden ingelogd of iets worden opgeslagen. De gebruiker wordt doorverwezen naar de servicepagina, waar de reden van het onderhoud vermeldt staat.

Excuses voor het ongemak!

Naam van formulier Brief te wijzigen

Vanaf heden is het mogelijk om de naam van formulier
'Brief. Ontslag-, Consult- of Verwijsbrief'  te wijzigen.

Dit was al mogelijk voor de formulieren 360-graden feedback, Critically Appraised Topic (CAT), Dossier of Behandelplan, Korte Praktijkbeoordeling (KPB) en Registratie medisch-technische verrichtingen.