360-graden feedback


Het formulier 360-graden feedback werkt iets anders dan andere formulieren.

Je nodigt beoordelaars uit en vult zelf één exemplaar in.

Het formulier kan op verschillende manieren gesloten worden:
  • Door het invullen van een einddatum: als de datum is verstreken sluit Scorion het formulier in de nacht daarop automatisch (rond 05:00 uur). NB. De einddatum is een datum 'tot en met'. Bijvoorbeeld, als je een einddatum invult van 15-08-2017 dan wordt het formulier op 16-08-2017 rond 05:00 uur gesloten.
  • Doordat alle feedbackgevers het formulier hebben ingevuld: Scorion sluit het formulier in de nacht daarop automatisch (rond 05:00 uur). Let op: er wordt bij het sluiten geen einddatum gezet, ook wordt er geen mail gestuurd of melding in Scorion aangemaakt. Deze punten zijn gemeld bij de leverancier.
  • Handmatig (bijv. als voldoende formulieren retour zijn): als nog niet alle feedbackgevers klaar zijn én de einddatum nog niet is bereikt of niet ingevuld (of het sluiten gebeurt niet automatisch). Om dit te doen: selecteer het formulier en kies menu Bewerken > Sluiten.

Einddatum invullen (is optioneel):
Einddatun scan

Rapport opvragen over het formulier 360-graden feedback
  • Selecteer het formulier.
  • Kies in menu Rapportage > Rapport.