Belangrijke dossierwijzigingen: splitsing beoordelings- en ontwikkellingsdossier opgeheven, aangepaste instellingen en gevolgen voor oude dossiers

Met ingang van vandaag is de splitsing tussen beoordelingsdossier en ontwikkelingsdossier opgeheven. Bij nieuw toe te voegen dossiers zitten de formulieren van die stage voortaan in één en hetzelfde dossier.
Deze wijziging is doorgevoerd, op veler verzoek, omdat het portfolio hierdoor overzichtelijker wordt.

Voorbeeld: er is nu geen Beoordelingsdossier 2e huisartsstage of Ontwikkelingsdossier 2e huisartsstage meer toe te voegen, maar wel een dossier 2e Huisartsstage. Aan dit dossier 2e Huisartsstage zijn dus dezelfde formulieren gekoppeld die voorheen in het Beoordelingsdossier 2e huisartsstage én Ontwikkelingsdossier 2e huisartsstage zaten.

Een overzicht van de nieuwe dossier-inrichting ten opzichte van de oude, staat in het document Indeling dossiers Oud-Nieuw m.i.v. 01-05-2018.pdf.

Er zijn ook een paar wijzigingen in het klaarzetten van formulieren doorgevoerd:
  • Er wordt standaard géén formulier Voortgangsbeslissing meer klaargezet bij het toevoegen aan een dossier aan het portfolio. Dit formulier voegt de aios zelf toe; alleen aan het dossier waarin dit formulier nodig is.
  • In de dossiers 1e Huisartsstage en 2e Huisartsstage worden voortaan standaard tien formulieren Registratie diensten klaargezet in plaats van maar één.

Andere wijzigingen:
  • De namen van alle dossiers zijn vanaf nu aan te passen. Voorheen konden van sommige dossiers de namen worden veranderd en van anderen niet. Dit is nu gelijk getrokken.
  • Alle dossiers zijn vanaf nu meerdere keren toe te voegen. Voorheen konden bepaalde dossiers vaker aan het portfolio worden toegevoegd, maar anderen niet. Dit is nu gelijk getrokken. Bedenk wel dat formulieren niet van het ene dossier kunnen worden verplaatst naar het andere, dus voeg alleen een extra dossier toe als dat voor jou daadwerkelijk toegevoegde waarde heeft.

Wat betekenen deze wijzigingen voor dossiers die vóór 1 mei zijn toegevoegd?
  • Er wijzigt niets aan bestaande dossiers. D.w.z. deze dossiers blijven gewoon staan, kunnen gebruikt worden zoals altijd, de namen hiervan blijven hetzelfde en ook aan de formulieren die erin staan verandert niets: deze kunnen nog steeds gebruikt worden.
  • Echter, wil je nog formulieren toevoegen aan een dossier dat vóór 1 mei aan je portfolio is toegevoegd, dan moet je even opletten. Namelijk: Er kunnen géén formulieren meer worden toegevoegd aan de beoordelingsdossiers. Nieuwe formulieren voeg je daarom toe aan het ontwikkelingsdossier van de betreffende stage.