Leerdoelen en -plannen


Het formulier 'Leerdoelen en -plannen' is een bijzonder formulier. Het wordt door de aios ingevuld, maar op uitnodiging van de aios kunnen andere personen meekijken en/of meeschrijven. Het formulier blijft altijd open. Sterker nog: het kan niet gesloten worden. Er wordt continu in gewerkt, aanvullen is altijd mogelijk.

Het formulier bevat ruimte om 25 leerdoelen in te vullen. Wanneer er meer leerdoelen nodig zijn, kan een tweede formulier ingevoegd worden.

Onderaan elk leerdoel is er de mogelijkheid om aan te vinken dat het leerdoel is afgerond. Zolang het leerdoel niet is afgevinkt, blijft het in de rapportage 'Leerdoelen en -plannen' onder 'Open leerdoelen' staan.
Screenshot - 5-4-2016 , 16_30_53


De aios kan andere personen uitnodigen om mee te lezen en/of te schrijven.
Dit gaat als volgt:

  • Vink het formulier aan en ga naar menu Invoegen > Formulier toegang. U komt in het volgende scherm:

    uitnodiging formuliertoegang Leerdoelen en -plannen

  • In dit scherm kunt u de periode instellen dat er in dit document gewerkt mag worden door de persoon die u uitnodigt. Verder kan er onderaan gekozen worden of de persoon het formulier alleen mag lezen (Alleen lezen link) of dat hij/zij er ook wijzigingen in aan mag brengen (Invullink). Let op: standaard staat Alleen lezen link geselecteerd. Om de persoon mee te laten schrijven moet u hier Invullink kiezen.

  • Wanneer u op de knop Ok en verzenden klikt, komt u in een scherm waarin u de tekst van de mail kunt aanpassen en de mail kan verzenden.

  • De persoon die u uitnodigt krijgt een mail met een link naar het formulier en een toegangscode om het te openen. Let op: wanneer de persoon iets heeft ingevuld, moet die persoon op de knop Tussentijds opslaan klikken voordat hij/zij de browser afsluit. Als dat niet gebeurt, worden de gegevens die zijn ingevoerd niet opgeslagen.

  • De aios krijgt geen bericht als een persoon iets in het formulier heeft gewijzigd.

  • De inhoud van het formulier kan makkelijk bekeken worden in de view Ingevulde antwoorden of in de rapportage Leerdoelen en -plannen.