Formulieren

 

In de navigatiebalk hierboven worden een aantal formulieren apart besproken.
Hieronder staat de informatie over formulieren en dossiers die voor verschillende rollen van belang zijn: voor aios, docent, opleider, etc.

Wie vult in
Formulieren die alleen door de aios worden ingevuld:
 1. ComBeL voor aios
 2. Registratie Diensten 1e huisartsstage, Registratie Diensten 2e huisartsstage

Formulier door de aios ingevuld, andere personen kunnen meeschrijven (blijft open, aanvullen altijd mogelijk):
 1. Leerdoelen en -plannen

Formulieren die gedeeltelijk door de aios worden ingevuld. De beoordelaar maak het af en valideert:
 1. Algemene feedback‐vraag
 2. Korte Praktijkbeoordeling (KPB)
 3. Korte Vaardigheidbeoordeling (KVB)
 4. Bekwaamheidsverklaring diensten HAP
 5. MAAS-GLOBAAL 2.0

Formulieren die alleen door de beoordelaar worden ingevuld:
 1. ComBeL voor docent, ComBeL voor opleider
 2. Verslag voortgangsgesprek
 3. Voortgangsadvies
 4. Stagebeoordeling
 5. Voortgangsbeslissing
Voorbeeld van formulier
Om u een idee te geven hoe een formulier eruit ziet, staat hieronder een voorbeeld. Het is een afbeelding van het formulier in zijn meest eenvoudige vorm (niets uitgeklapt). De link opent in een nieuwe tab/venster. De meeste afbeeldingen worden kleiner en onscherper weergegeven dan ze zijn: u kunt hier op inzoomen.
Algemene feedback‐vraag *** Bekwaamheidsverklaring diensten HAP *** ComBeL voor docent, pag. 2-3-4-5-6-7-8-9-10 *** Korte Praktijkbeoordeling (KPB) *** Korte Vaardigheidbeoordeling (KVB) *** Leerdoelen en -plannen *** MAAS-GLOBAAL 2.0 *** Registratie Diensten 1e (en 2e) huisartsstage *** Stagebeoordeling *** Verslag voortgangsgesprek *** Voortgangsadvies *** Voortgangsbeslissing.
Welk formulier zit in welk dossier?
In onderstaande tabel wordt per formulier aangegeven in welk dossier het zit:
Welke formulieren in welk dossier HN - v2020-12-02

Merk op dat er geen ComBeL voor opleider zit in het dossier Differentiatie. Dit komt omdat er geen specifiek ComBeL formulier is voor de differentiatie.
Heeft de aios dit wel nodig, dan kan - op verzoek van de lokaal beheerder - de landelijk beheerder een formulier wat hier op lijkt aan het dossier van de betreffende aios toevoegen.

Historie:
Per 1 mei 2018 is de indeling van de dossiers veranderd. Voorheen was er een splitsing in beoordelingsdossiers en ontwikkelingsdossiers. Zie dit nieuwsbericht voor meer info. Een overzicht van de nieuwe dossier-inrichting ten opzichte van de oude, staat in het document Indeling dossiers Oud-Nieuw m.i.v. 01-05-2018.pdf.
Voor dossiers die vóór 1 mei 2018 zijn ingevoerd, heeft dit tot gevolg dat er geen formulieren meer aan de Beoordelingsdossiers kunnen worden toegevoegd: deze formulieren voeg je toe aan het Ontwikkelingsdossier van de betreffende stage.
Wat zijn de instellingen van het formulier?
In de onderstaande pdf vindt u de instellingen per formulier. Hierin staat meer info over de volgende instellingen:
 • Voorinvullen door aios? D.w.z. vult de aios een deel van het formulier in, voordat hij/zij het naar de beoordelaar stuurt?
 • Is de naam van het formulier door de aios te wijzigen?
 • Zijn er bestanden door de aios aan het formulier te koppelen? Zo, ja is dit verplicht of niet verplicht?
 • Wordt het formulier al direct klaargezet als de aios het dossier toevoegt aan het e-portfolio?
 • Als het formulier inderdaad direct wordt klaargezet: hoe vaak wordt het dan ingevoegd?
 • Is het formulier achteraf (na toevoeging van het dossier aan uw e-portfolio) nog handmatig door de aios toe te voegen?
 • Wat is het maximaal aantal keren dat het formulier door de aios aan het dossier kan worden toegevoegd?
 • Is het uitnodigings- en/of herinneringssjabloon aan te passen bij uitnodigen beoordelaar?
 • Is in het formulier door de aios 'Aios akkoord met beoordeling' aan te geven?
 • Is in het formulier door de aios 'Zienswijze aios' aan te geven?
 • Is in het formulier door de aios Reflectie aios aan te geven? D.w.z. is 'Wat ging goed - aios?' en 'Wat kan beter - aios?' aan te geven?
  Link naar de formulierinstellingen
Browser-melding bij openen van bijv. tweede beoordelingsformulier: wat te doen?
Als je als beoordelaar via een beoordelingslink een formulier invult (dus niet bent ingelogd in het portfolio) dan krijg je soms bij openen van de link een browser-melding dat er al een pagina van Scorion actief is. Zie schermafbeelding onderaan dit onderwerp.

Allereerst!
Goede gewoonte: nooit meer dan één formulier tegelijk open hebben in dezelfde browser!

Dus, sluit éérst het tabblad (formulier) wat open staat, of de hele browser,
voordat je op een link naar een (ander) formulier klikt.
Let op: voorafgaand aan het sluiten niet vergeten om het formulier tussentijds op te slaan.

Je kúnt meerdere formulieren tegelijk open hebben, maar dan moet je elk formulier
in een aparte browser openen. Bijv. het ene formulier in Internet Explorer openen en
het andere formulier in Firefox. Hoe je dat doet staat
hier beschreven.

De reden, dat je geen meerdere formulieren open moet hebben staan in DEZELFDE browser, is dat er dan kans op dataverlies is. Je mag namelijk nooit iets veranderen in een eerder geopend tabblad, want dan is er kans dat bij opslaan (ook) al eerder opgeslagen antwoorden uit die formulieren worden gewist. Soms worden zelfs alle al eerder opgeslagen antwoorden gewist en moet je weer helemaal overnieuw beginnen in een leeg formulier. Het is namelijk voor Scorion technisch niet mogelijk om dit geswitch door tabbladen/vensters goed af te vangen en verliest daardoor de scope. Niet doen dus.

Als je een beoordelingsformulier open hebt en daarna nóg een ander beoordelingsformulier opent, dan krijg je een melding (zie schermafbeelding). Er is dan al een pagina actief van Scorion en je kunt nu kiezen welk formulier je wilt zien.
 • Kies OK als je naar het tweede beoordelingsformulier wilt gaan, d.w.z. de nieuwe pagina. Let op: doe dit alleen als je het formulier dat al open was tussentijds hebt opgeslagen!
 • Kies Annuleren als je wilt teruggaan naar het formulier dat al open was.
Screenshot - 6-7-2016 , 15_15_01
Je krijgt deze melding soms ook als je het tabblad of venster van het eerste formulier al hebt gesloten. Dit komt omdat de browser onder water (in de cache) tijdelijk nog iets van Scorion bewaart. In die situatie klik je gewoon op OK. Of, als je de melding vervelend vindt, sluit je je browser helemaal af voordat je het volgende formulier opent (bij het afsluiten van de browser wordt de cache geleegd).
Bij het invullen van een beoordeling, bijv. een ComBeL, het portfolio van de aios bekijken?
Dat kan! Hiervoor maak je gebruik van twee verschillende browsers. Je klikt op de link in de mail, om het formulier te openen voor beoordeling. Het formulier opent in de standaard internetbrowser (bijv. Internet Explorer). Je opent daarna een andere browser (bijv. Firefox, Safari of Chrome). Je kopieert de link uit de mail voor toegang tot het portfolio en plakt deze link in de adresbalk van de tweede browser en geef je een Enter. Je kunt, als uw computer een groot genoeg scherm heeft, de vensters van de twee browsers naast elkaar zetten. Is het scherm daar te klein voor, dan kan je makkelijk tussen beide browsers switchen door gebruik te maken van de toetscombinatie Alt + Tab.
Het kan zijn dat er maar één browser op je computer is geïnstalleerd. In dat geval moet je eerst een tweede browser op je computer (laten) installeren, voordat je zowel het beoordelingsformulier als het portfolio kan zien.
Bijlage: in formulier zien of er een bijlage bij zit en deze bekijken
Stacks Image 80
Aan sommige formulieren kan een bijlage worden gekoppeld. Het is helaas niet mogelijk om in één oogopslag in het formulier te zien of er een bijlage bij zit of niet. Als aan het formulier een bestand gekoppeld kan zijn, staat in het formulier de vraag Bijlage(n): Gezien/Geen bijlages met ernaast een blauw icoontje (A4-tje).

Om te kijken of er wel of niet een bijlage bij het formulier zit, klik je op het blauwe A4-icoontje.
Geen bijlage: melding "Er zijn geen bestanden gekoppeld".
Wel bijlage(n): de melding laat zien welke bestanden zijn gekoppeld. Je kunt op de link klikken om het bestand te bekijken en/of te downloaden naar je computer.

De beoordelaar geeft aan, d.m.v. het aanklikken "Geen bijlages", dat hij/zij gecheckt heeft (met het blauwe A4-icoontje) of er bijlagen aan het formulier zitten, maar dat dit bij dit formulier niet het geval is.
De beoordelaar geeft aan, d.m.v. het aanklikken "Gezien", dat hij/zij geconstateerd heeft dat er één of meerdere bijlagen aan het formulier zitten en deze bijlage(n) ook heeft gelezen.
Geen inzage in half ingevuld formulier
Vanaf het moment dat het formulier naar de beoordelaar is gestuurd kan de aios het formulier niet meer inzien. Ook personen met inzage in het portfolio van de aios kunnen het formulier dan niet inzien. Pas als de beoordelaar het formulier heeft gevalideerd (d.w.z. het formulier de status Gesloten heeft) is het formulier, met de antwoorden daarin, weer te bekijken. Hiermee wordt voorkomen dat de aios inzage heeft in een half ingevuld formulier.
Ingevuld formulier/ingevulde antwoorden bekijken in Scorion 3
Wanneer een formulier de status Gesloten heeft, kunnen de antwoorden bekeken worden. Dit kan op twee manieren:

 • In het middenscherm waarin de formulieren staan, is een kolom 'Ingevuld formulier'. Wanneer u klikt op een icoontje uit die kolom, dan verschijnt het formulier met de ingevulde antwoorden zichtbaar in de originele opmaak.
  Formulier in originele opmaak:
  Icoon ingevuld formulier
 • Er is ook een kolom 'Ingevulde antwoorden'. Wanneer u klikt op een icoontje uit die kolom, dan verschijnt er een printbaar overzicht van de ingevulde antwoorden.
  Alleen ingevulde antwoorden (printbaar):
  Icoon ingevulde antwoorden
Stacks Image 61


Ingevuld formulier/ingevulde antwoorden bekijken in ScorionX
Stacks Image 116
Wanneer een formulier de status Gesloten heeft, kunnen de antwoorden bekeken worden. Dit kan op twee manieren:

 1. Wanneer je in een dossier klikt op een formulier worden de eigenschappen van het formulier geladen. In het venster Details vind je de knop 'Formulier inzien'. Via deze knop wordt het formulier met de ingevulde antwoorden zichtbaar in de originele opmaak.
  Formulier in originele opmaak:
  ScorionX - Formulier inzien
 2. In het venster Details is ook een knop 'Toon vragen en antwoorden'. Deze knop vind je onder de driepuntsknop. Wanneer je klikt op deze knop, dan verschijnt er een printbaar overzicht van de ingevulde antwoorden.
  Alleen ingevulde antwoorden (printbaar):
ScorionX - Toon vragen en antwoorden


Foutmelding: "Generic Form communication error (0)"
Soms verschijnt in een formulier de foutmelding: "Generic Form communication error (0)". Het is dan niet mogelijk om (verder) te werken in het formulier of het op te slaan. Meestal is de oorzaak een (tijdelijk) instabiele internetverbinding of dat de pagina te lang openstaat (meer dan 2 uur). Vaak is het op te lossen door de browser helemaal af te sluiten en een andere browser te gebruiken (link uit mail kopiëren en in de andere browser plakken) of het formulier op een andere computer te openen.


DossiersNaam dossier veranderen
De namen van alle dossiers zijn door de aios aan te passen.
Dossiers meerdere keren toe te voegen aan het e-portfolio?
Alle dossiers zijn meerdere keren toe te voegen aan het e-portfolio.