Beste aios,
Heb je
vragen over je account of het gebruik van het digitaal portfolio, en kom je er met onderstaande handleiding niet uit, neem dan contact op met het aanspreekpunt voor het e-portfolio van je opleidingsinstituut.

Het aanspreekpunt is meestal het secretariaat. Als zij het niet kunnen oplossen zullen zij contact opnemen met (of je doorverwijzen naar) de lokaal beheerder. De lokaal beheerder kan, indien nodig, op zijn/haar beurt contact opnemen met de landelijk applicatiebeheerder. Op deze manier heeft ieder opleidingsinstituut een eigen laagdrempelige helpdesk waar je makkelijk binnenloopt en op de meeste vragen snel een antwoord krijgt.
Je bent nieuw in het e-portfolio/ScorionX? De SNELGIDS !
De 'Snelgids voor de startende aios' geeft (heel beknopt) aan wat je aan je portfolio toevoegt en welke acties nodig zijn als je met je e-portfolio begint. Deze stappen worden ook getoond in het bijbehorende instructiefilmpje; je kunt het filmpje het beste bekijken met de pdf erbij.
  Snelgids voor ScorionX1versie 11-11-2020
  Instructiefilm bij 'Snelgids voor ScorionX' 16:56 min, zonder geluid, versie 31-07-2020

Inleiding

Dit is de handleiding voor aios van het digitaal portfolio van Huisartsopleiding Nederland. Deze handleiding beschrijft de technische handelingen die nodig zijn om met het digitaal portfolio te kunnen werken. Het beschrijft dus niet de procedures met betrekking tot toetsing, beoordeling en besluitvorming. Die staan beschreven in het landelijke toetsprotocol en -plan en in de lokale toetsprogramma's.

Het digitaal portfolio is ingericht op basis van de regels en richtlijnen uit het Landelijk Protocol Toetsing en Beoordeling, het bijbehorende toetsplan en de Richtlijn Portfolio voor de Huisartsopleiding van de werkgroep NijMaas. Het portfolio is onderverdeeld in dossiers, opslagruimte voor documenten, een instituutsmap, een kladblok en diverse overzichten.

Doelstellingen van het portfolio zijn:
 1. Het bevorderen van de ontwikkeling van de aios, d.m.v.
  1. structureren en organiseren van het leerproces (documenteren van reflecties, leerdoelen, leerplannen, resultaten van leeractiviteiten [producten]);
  2. organiseren van feedback (n.a.v. toetsen, beoordelingen, praktijkervaringen en producten);
  3. koppelen van feedback aan leerdoelen;
  4. zichtbaar maken van groei van competenties (bijv. via grafische weergave van toetsresultaten);
  5. communicatie (bijv. door anderen (mede-aios/opleider/docenten) uit te nodigen voor het bekijken van het ontwikkelingsportfolio en/of geven van feedback);
 2. Het beoordelen van de competentie 7.2 'de huisarts werkt systematisch en doelbewust aan verbetering van zijn beroepsmatig functioneren'.
 3. Het verzamelen en beschikbaar maken van uitslagen van selectieve toetsmomenten.
 4. Het ondersteunen en vastleggen van de selectieve besluitvorming.

De aios is eigenaar van het portfolio en kan dit grotendeels naar eigen behoefte inrichten. De huisartsopleiding is eigenaar van de instituutsmap. De aios kan het portfolio delen met derden. Geautoriseerde medewerkers hebben (naast de aios) inzage in het hele e-portfolio (uitgezonderd de map Kladblok).

Voor het e-portfolio van Huisartsopleiding Nederland wordt gebruik gemaakt van de webapplicatie Scorion van de firma Parantion.

Starten met het e-portfolioAccountgegevens ontvangen
Wanneer jouw gebruikersaccount voor het digitale portfolio door de beheerder is aangemaakt, ontvang je een e-mail met instructies. Hierin staat beschreven wat je moet doen om een wachtwoord aan te maken*.
 • Klik op Wachtwoord instellen.
 • Vul in het nieuw geopende scherm je gebruikersnaam en e-mailadres in.
 • Klik op de knop ' Versturen'.
 • Je krijgt een mail met de mogelijkheid om een wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het wachtwoord hebt ingesteld, kom je in jouw e-portfolio.

* Aiossen van het Radboudumc hoeven geen wachtwoord in te stellen. Zij loggen via een andere link in met hun z-nummer en wachtwoord.
Wachtwoord instellen
Stacks Image 174
In het scherm waar je je wachtwoord instelt, staat onder de wachtwoordvelden een lijstje met vereisten voor een sterk wachtwoord. Wanneer je aan een vereiste voldoet kleurt deze blauw. Je wachtwoord moet aan alle eisen voldoen:
 • minstens 12 karakters
 • 1 speciaal karakter
 • 1 getal
 • 1 hoofdletter
Let op:  alleen de leestekens    !  #  %  +  :  =  ?  @  ~  &  (  )  <  >  |     zijn toegestaan.


Is de link voor het instellen van het wachtwoord verlopen?
Mocht deze link het niet meer doen, dan kan je zelf een nieuw wachtwoord instellen volgens dezelfde procedure als bij wachtwoord vergeten.
Inloggen in het portfolio
Inloggen kan je via de link op de homepage of via https://apps.parantion.nl/scorionx
Aiossen van het Radboudumc loggen in via deze link.
Benodigdheden om in te kunnen loggen in Scorion:
 • Verbinding met internet
 • Internetbrowser (Edge, Firefox*, Safari of Chrome)
 • Gebruikersnaam
 • Wachtwoord

Let op
: ScorionX werkt niet in Internet Explorer. Gebruik in plaats van Internet Explorer een van bovenstaande browsers. *Aiossen Radboudumc worden afgeraden om Firefox te gebruiken i.v.m. mogelijke inlogproblemen.
Problemen met inloggen?
Veel voorkomende vergissingen:
 • Controleer of je een juiste link gebruikt om in te loggen. Inloggen kan je via de link op de homepage of via https://apps.parantion.nl/scorionx Aiossen van het Radboudumc gebruiken deze link
 • Log je wel in met de juiste inlognaam? Deze is altijd BIG- gevolgd door je BIG-nummer. Dus bijv. BIG-01234567890. Voor aiossen van het Radboudumc is de gebruikersnaam hun z-nummer.
 • Het wachtwoord is hoofdlettergevoelig; dit in tegenstelling tot de inlognaam.
Na drie vergeefse inlogpogingen wordt je account geblokkeerd
Tip: probeer niet drie keer in te loggen, maar vraag na twee vergeefse inlogpogingen een nieuw wachtwoord aan. Hier staat beschreven hoe je dit doet. Hiermee voorkom je dat je, na een verkeerde derde poging, een poos moet wachten totdat de landelijk applicatiebeheerder (op verzoek van de lokaal beheerder) je account heeft gereset.

Let op: Aiossen Radboudumc kunnen geen nieuw wachtwoord aanvragen. Controleer na de tweede poging of je wachtwoord juist is (bijv. door in te loggen in je mail). Na drie vergeefse inlogpogingen is een reset door de landelijk applicatiebeheerder (op verzoek van de lokaal beheerder) nodig.
Wachtwoord vergeten?
Stacks Image 559
Als je het wachtwoord bent vergeten, dan kan je zelf een nieuw wachtwoord instellen volgens de volgende procedure*:
 • Klik op de volgende link: Link aanvragen nieuw wachtwoord
 • Vul in het nieuw geopende scherm je gebruiksnaam en het bijbehorende e-mailadres.
 • Klik op de knop ’Versturen’.
 • Je krijgt een mail met daarin een link waarmee je een nieuw wachtwoord in kunt stellen. Deze link is één dag geldig.


* Dit geldt niet voor aiossen van het Radboudumc. Zij loggen in met hun z-nummer en wachtwoord via SurfConext en kunnen hun wachtwoord niet via Scorion wijzigen.
Komt de mail om een nieuw wachtwoord in te stellen niet aan?
Helaas komt dat een enkele keer voor. Heb je in je spam-mailbox gekeken om te zien of de mail daarin is terecht gekomen? Als de mail ook daar niet in zit, neem dan contact op met de lokaal beheerder van je instituut: hij/zij kan vanuit Scorion opnieuw de inloggegevens naar je toesturen. In deze mail staat ook een (nieuwe) link om je wachtwoord in te stellen. Weet je niet wie de lokaal beheerder is, neem dan contact op met het secretariaat.
Je gegevens wijzigen (wachtwoord, e-mailadres)
Je kunt een aantal van je gegevens wijzigen. Om dit te doen moet je ingelogd zijn in je account in Scorion.
 • Wachtwoord wijzigen: Klik rechtsboven op het account icoon ScorionX - Mijn account en klik in de pop-up op Wachtwoord. Aiossen Radboudumc kunnen hun wachtwoord in Scorion niet wijzigen omdat zij inloggen met hun z-nummer en wachtwoord.
 • E-mailadres wijzigen: lik rechtsboven op het account icoon ScorionX - Mijn account en klik in de pop-up op Algemeen
ScorionX - Mijn account Wachtwoord
ScorionX - Mijn account gegevens
Uitloggen
Stacks Image 579
Je logt uit het menu helemaal rechtsbovenaan:

Structuur van het portfolioStructuur
Binnen je gebruikersaccount kan je je voortgang zien, dossiers en formulieren aanmaken en bestanden opslaan. Dit gebeurt in de verschillende modules binnen ScorionX.
Binnen de modules kan je met behulp van de menubalk en het navigatiemenu de functies gebruiken die ScorionX bezit.


Indeling scherm
Hieronder zie je de indeling van het scherm in ScorionX. In dit voorbeeld is de module Dossiers geselecteerd.
Stacks Image 1654


Modules: Dossiers, Dashboard en Mijn documenten
Stacks Image 204
Scorion is ingedeeld in drie modules. Je vindt de modules linksonder.
 • DASHBOARD. Hier kan je bepaalde overzichten opvragen. Meer info over het dashboard vind je hier.
 • DOSSIER. Hier staan alle digitaal invulbare formulieren, verdeeld over verschillende dossiers. Deze module zal je het meest gebruiken.
 • MIJN DOCUMENTEN. Dit is de ruimte voor opslag van documenten. Bijv. een document wat door jou aan een digitaal formulier is gekoppeld staat in een map in Mijn documenten.
Wanneer je inlogt op ScorionX wordt de module Dossiers automatisch geopend.


Zicht op voortgangVoortgang van een formulier
Menu Dashboard
Onder menu Dashboard zijn een aantal dashboards (overzichten) beschikbaar:

   ScorionX - Dashboards


Dashboard. Het Dashboard geeft een overzicht van de:
 1. Adviezen
 2. Beslissingen
 3. Diensten, te weten:
  1. Bekwaamheidsverklaringen diensten HAP
  2. Akkoord huisartsopleider diensten 1e en 2e huisartsstage
  3. Verrichte diensten 1e en 2e huisartsstage, met data waarop de diensten gedaan zijn
 4. Uitslagen LHK-KOV

Voorbeeld:

Om in één oogopslag te kunnen zien - of in een advies/beslissing staat dat de aios zonder voorwaarden, met voorwaarden of niet wordt toegelaten - wordt dit ook nog met een icoon aangegeven:
    icoon groen    Icoon geel    icoon rood

Navigeren
Onderaan staat de navigatiebalk met de links naar de pagina's Adviezen, Beslissingen, Diensten en LHK-KOV. Om naar de betreffende pagina te gaan klik je op het woord.
   Dashboard - Pagina menu
Wil je liever alle informatie onder elkaar op één pagina? Dat kan met de knop:  Dashboard 1 pag.
Je gaat daarna weer terug naar de afzonderlijke paginaweergave met de knop:  Dashboard aparte pag.
Stacks Image 1669
(Klik op de afbeelding voor een grotere versie)


 • Competentiegebieden 1-7. Deze rapportages geven inzicht in alles wat je per competentie hebt verzameld. Bij iedere rapportage krijg je bovenaan een overzicht van je verzamelde informatie. Daaronder staat in chronologische volgorde een inhoudelijke samenvatting van alle formulieren. De meest recente staat bovenaan.
Stacks Image 1748
 • ComBeL-voortgang. Deze rapportage geeft per competentie aan wat de scores op deze competentie in de verschillende ComBeLs geweest zijn en wat de narratieve feedback was bij deze competentie. De scores worden ook weergegeven in een lijngrafiek. In de grafiek kan je bepaalde scores uitlichten (door de muis in de legenda over het gekleurde bolletje te bewegen; de lijn wordt dikker) of scores verbergen (door in de legenda het gekleurde bolletje uit te klikken). Op een aparte pagina wordt per ComBeL de overall narratieve feedback getoond.
 • Leerdoelen en -plannen. Op dit dashboard worden de open leerdoelen en de afgeronde leerdoelen weergegeven. In de nabije toekomst zal dit dashboard geüpdatet worden.
Stacks Image 1810
 • Bekwaamheidsverklaringen Diensten HAP: Met dit dashboar kun je een printbaar document maken van je bekwaamheidsverklaringen diensten voor de huisartsenpost. Dit document (pdf) kun je downloaden naar je eigen computer en vervolgens printen of mailen naar de huisartsenpost.
  Zo maak je het printbare document: Open het dashboard Bekwaamheidsverklaringen Diensten HAP en klik onderaan de pagina op het printericoon. In de pop-up die verschijnt klik je op Ok. Na enkele momenten kun je het document vinden in Mijn documenten in de map Mijn rapportages.
Werkt Scorion ook op smartphones en tablets?
Ja! ScorionX is geschikt voor allerlei apparaten, desktops, smartphones en tablets. Je opent ScorionX in de browser op je apparaat en ScorionX schaalt zich automatisch naar de beschikbare schermruimte.

Het kan zijn dat de menu's in ScorionX er net iets anders uit zien op smartphones en tablets dan op een desktop. Maar alle functionaliteiten zijn beschikbaar op elk apparaat.